ادویه هایی که ازبین برنده ویروس ها هستند

عفونت ناشی از TGEV موجب بیماری‌ای موسوم به گاستروانتریت قابل انتقال در خوک‌ها می‌شود که با اسهال، کم آبی شدید و مرگ همراه است. در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای نابودی این ویروس وجود ندارد. اما محققان

ادویه هایی که ازبین برنده ویروس ها هستند,عفونت ناشی از TGEV,گاستروانتریت,کورکومین,اینرو کورکومین,پیشگیری از عفونت TGEV,ضدالتهاب و ضدباکتری

adyphoto

m.gh.raician.official
ادویه هایی که ازبین برنده ویروس ها هستند
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..