اس ام اس های سرکاری جالب و خنده دار

از دست زمانه تیر باید بخوریدائم غم ناگزیر باید بخوریصد مرتبه گفتم عاشقی کار تو نیستبچه تو هنوز شیر باید بخوری ... ******************************************** روزی تو را ز مستی تشبیه به ماه

اس ام اس های سرکاری جالب و خنده دار,اس ام اس های سرکاری,اس ام اس,اس ام اس های سرکاری جالب,اس ام اس های جالب و خنده دار,اس ام اس جالب و خنده دار

adyphoto

m.gh.raician.official
اس ام اس های سرکاری جالب و خنده دار
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..