جمله دوستت دارم به 24 زبان کشورهای مختلف جهان

1- افغانی ……….……..صدقه تو شونوم!………….!Sadghe to shonom  2- انگلیسی …………….……..آی لاو یو!……………………!I love you3- ایتالیایی …………………………تی آمو!……………………..!Ti amo 4- اسپانیایی ………………….ته کویرو !………

جمله دوستت دارم به 24 زبان کشورهای مختلف جهان,جمله دوستت دارم به 24 زبان کشورها,جمله دوستت دارم به 24 زبان,دوستت دارم به 24 زبان کشورهای مختلف جهان,جمله دوستت دارم به زبان کشورهای مختلف جهان

adyphoto

m.gh.raician.official
جمله دوستت دارم به 24 زبان کشورهای مختلف جهان
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..