معنی علامتهای G, H+, E, 3G و LTE برروی تلفن همراه چیست؟

تاکنون به علامت های مختلف H+، H، 3G، E، G و 4G که در تلفن های همراه هوشمند و نوار وضعیت آن ها مشاهده می شود توجه نموده اید؟ و یا از خود پرسیده اید که چه تفاوتی بین این علامت ها وجود دارد؟ در این مقال

معنی علامتهای G,H+,3G و LTE برروی تلفن همراه چیست؟,نسل 3٫5G,علامت های اینترنت,سرعت اتصال به اینترنت,مگابیت

adyphoto

m.gh.raician.official
معنی علامتهای G, H+, E, 3G و LTE برروی تلفن همراه چیست؟
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..