نارسایی حاد کبدی

نارسایی حاد کبدی باعث بروز عوارض زیادی در بدن می شود، مثل خونریزی بیش از حد و افزایش فشار در مغز.  نارسایی حاد کبدی نیاز فوری به مراقبت و درمان پزشکی دارد. برخی علل نارسایی حاد کبدی با درم

نارسایی حاد کبدی,پیوند کبد,زردی یا یرقان,مسمومیت با استامینوفن,آنتی بیوتیک,داروهای گیاهی,هپاتیت

adyphoto

m.gh.raician.official
نارسایی حاد کبدی
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..