پایان کامل همه‌گیری کروناویروس با داروی جدید کشف شده چین و بدون نیاز به تزریق واکسن !

مدیر مرکز نوآوری ژنتیک دانشگاه پکن، سنی شی گفت: عملکرد این دارو در مرحله آزمایش حیوانات موفقیت‌آمیز بوده است.وی افزود: هنگامی‌که ما آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده را به موش‌های آلوده تزریق کردیم، پس از پنج

پایان کامل همه‌گیری کروناویروس با داروی جدید کشف شده چین و بدون نیاز به تزریق واکسن !,آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده,کروناویروس,داروی جدید کشف شده چین,ویروس‌شناسی,ایمونولوژی,داروی جدید تولیدشده

adyphoto

m.gh.raician.official
پایان کامل همه‌گیری کروناویروس با داروی جدید کشف شده چین و بدون نیاز به تزریق واکسن !
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..