چابهار قرنطینه شد

وی تصریح کرد: اقدامات خوبی برای پیشگیری از فراگیری ویروس کرونا در این شهرستان صورت گرفته است و تا عادی شدن شرایط ادامه دارد. وی اظهار داشت: بصورت مرتب و شبانه روزی از پایگاه های غربالگری ویروس کرون

چابهار قرنطینه شد,قرنطینه شهر چابهار,ویروس کرونا,مبارزه با شیوع بیماری کرونا,مبارزه با بیماری کرونا,مبارزه با کرونا,اخبار کرونا

adyphoto

m.gh.raician.official
چابهار قرنطینه شد
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..