۷ بمب‌افکن برتر و مرگ‌بار حال حاضر جهان

۷. بمب افکن Xian H-۶K (چین)نمونه‌های اولیه این بمب افکن با نام Xian H-۶ در واقع نسخه تحت لیسانس بمب افکن‌های میان برد Tu-۱۶ ساخت اتحاد جماهیر شوروی بود که دستکم ۱۵۰ فروند از آن‌ها ساخته شده است. بمب

۷ بمب‌افکن برتر و مرگ‌بار حال حاضر جهان,۷ بمب‌افکن برتر جهان,۷ بمب‌افکن مرگ‌بار جهان,بمب‌افکن,۷ بمب‌افکن برتر و مرگ‌بار,بمب‌افکن برتر و مرگ‌بار حال حاضر جهان,بمب‌افکن برتر و مرگ‌بار

adyphoto

m.gh.raician.official
۷ بمب‌افکن برتر و مرگ‌بار حال حاضر جهان
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..