🌐🌺m.gh.raician.official🌺🌐

banner ads banner ads banner ads banner ads
تست هوش ریاضی جدید تصویری

این تست هوش ریاضی جدید تصویری از نظر دشواری اکثرا در سطح متوسط قرار دارند و انتظار می‌رود حل کردن آن‌ها برای اکثر افراد امکان‌پذیر باشد:

13 تست هوش ریاضی جدید تصویری با جواب

در تئوری هوش گاردنر یکی از انواع هوش، هوش تصویری – فضایی است که به آن هوش دیداری نیز می‌گویند. افراد با هوش تصویری قوی، انسان‌های خاصی هستند. آن‌ها تجسم فضایی قوی دارند، برای همین نه تنها به خوبی می‌توانند راجع به انتخاب مدل لباس یا رنگ مناسب برای آن به شما کمک کنند، که امور مهمتری چون دکوراسیون داخلی خانه و حتی معماری آن را می‌توان به آنها سپرد. آنان در خواندن نقشه بسیار مهارت دارند، برای همین کمک راننده‌هایی عالی به شمار می‌روند. حتی در عکس انداختن از شما به نکاتی توجه می‌کنند که فکرش را نمی‌کنید. همین خصوصیات از آن‌ها بهترین نوع همسفر را ساخته است. پس روی هم رفته انسان‌هایی خواستنی هستند، چون بر بوم نقاشی تیره و تار دنیا، همانند یک رنگ زنده و شاد بنظر می‌رسند که به کل نقاشی جان می‌دهند.

تست هوش اول

تعدادی عدد داریم که بین آن‌ها را باید با چهار عمل اصلی پر کنیم:
۷ ? ۴ ? ۹ ? ۳ ? ۸ =
می‌خواهیم از هر یک از چهار عمل اصلی فقط یک بار استفاده کنیم و آن‌ها را به جای علامت‌های سوال قرار دهیم به طوری که حاصل عبارت ریاضی، یک عدد صحیح غیر منفی باشد.
آیا می‌توانید پنچ حالت متفاوت از جایگزینی‌ها را بیابید؟
توجه کنید که ترتیب اعداد باید دقیقا به صورت فوق، حفظ شوند و بهم نریزند.
پاسخ
پاسخی که ما برای این تست پیدا کرده‌ایم این حالت است:
۷+۴×۹÷۳-۸=۱۱
۷-۴+۹÷۳×۸=۲۷
۷-۴×۹÷۳+۸=۳
۷×۴-۹÷۳+۸=۳۳
۷×۴+۹÷۳-۸=۲۳
اما شاید حالت‌های دیگری هم برای این معما وجود داشته باشند! اگر شما از حالت دیگری به جواب رسیده‌اید آن را در بخش نظرات برای ما بنویسید.

تست هوش دوم

ماتریسی از اعداد دو رقمی داریم. یکی از این اعداد، مجهول است. آیا می‌توانید با توجه به منطق موجود، عدد مجهول را مشخص کنید؟
تست عددی، ماتریس اعداد

13 تست هوش ریاضی جدید تصویری با جواب

پاسخ
۳۱
اعداد ستون وسط به صورت زیر ایجاد شده‌اند:
رقم یکان عدد، رقم یکان عدد سمت راست خودش است.
رقم دهگان این عدد، رقم دهگان عدد سمت چپش می‌باشد.
تست هوش سوم
تعدادی قطعه داریم که بر روی هر یک شماره‌ای درج شده است. مقدار عددی علامت سؤال را بیابید.
تست هوش ریاضی, تست هوش ریاضی همراه جواب, تست هوش ریاضی تصویری سخت با جواب ,سوال هوش ریاضی

تست هوش ریاضی, تست هوش ریاضی همراه جواب, تست هوش ریاضی تصویری سخت با جواب ,سوال هوش ریاضی

 

پاسخ
عدد ۵
اعداد روی قطعات نشان می‌دهند هر یک با چند قطعه دیگر، همسایه (مجاور) است.

تست هوش چهارم

تعدادی تساوی داریم. با توجه به منطق موجود در این تساوی ها، مقدار عددی علامت سؤال را مشخص کنید.
تست هوش عددی
≅ تست هوش ریاضی ≅

پاسخ

۶۹۱۲
در تساوی‌ها:
رقم اول و آخر عدد سمت چپ را با هم جمع می‌کنیم؛ رقم اولِ عدد سمت راست تساوی، ساخته می‌شود.
رقم دوم و سوم عدد سمت چپ را در هم ضرب می‌کنیم؛ رقم دوم عدد سمت راست تساوی، ساخته می‌شود.
مجموع ارقام عدد سمت چپ تساوی نیز دو رقم آخر عدد سمت راست را بوجود می‌آورند.

تست هوش پنجم

تست هوش توپ‌ها

≅ تست هوش ریاضی ≅
همانطور که در تصویر بالا نیز مشخص شده، ۸ توپ داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند. آیا می‌توانید سه تا از آن‌ها را انتخاب نمایید به طوری که مجموع این سه عدد برابر ۳۰ باشد.
آیا این کار ممکن است؟ اگر نه چرا و اگر بله، چگونه؟
توضیح: این معما با عنوان ‘مجموع سه عدد فرد برابر ۳۰ شود’ نیز معروف است.
پاسخ
اگر بخواهیم از دیدگاه منطق ریاضی نگاه کنیم و اعداد را به همان صورت که در تصویر مشخص شده ببینیم، پاسخی وجود ندارد، چون همه توپها، اعداد فرد هستند و مجموع سه عدد فرد، همواره فرد است.
اما شاید بتوانیم از زاویه دیگری نگاه کنیم. توپ شماره ۹، می‌تواند عدد ۶ باشد. در این صورت جوابی برای این معما خواهیم داشت:
۱۱+۱۳+۶=۳۰

تست هوش ششم

همانطور که مشاهده می‌کنید، تعدادی حاصل جمع وجود دارند که نتیجه آن‌ها، از منطق خاصی بدست می‌آید. آیا می‌توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟
تست هوش ریاضی, تست هوش ریاضی جدید تصویری, تست هوش ریاضی تصویری سخت با جواب ,سوال هوش ریاضی
≅ تست هوش ریاضی ≅

پاسخ

۹۸
مجموع هر عبارت منهای یک را در عدد اول ضرب میکنیم:
۷+۸=۱۵
۱۵-۱=۱۴
۷×۱۴=۹۸

تست هوش هفتم

به شکل زیر نگاه کنید. آیا می‌توانید رابطه بین اعداد را در گروه‌های مختلف بیابید و به جای علامت سوال، عدد مناسب را قرار دهید؟ ممکن است گروه‌ها با یکدیگر هم در ارتباط باشند.
تست هوش چینش اعداد, تست هوش ریاضی, تست هوش ریاضی جدید تصویری, تست هوش ریاضی تصویری سخت با جواب
≅ تست هوش ریاضی ≅

پاسخ

جواب عدد ۸ است.
در هر شکل، عدد وسط به صورت زیر به دست می‌آید:
حاصلضرب دو عدد پایین را از حاصلضرب دو عدد بالایی شکل، کم می‌کنیم.

تست هوش هشتم

به شکل زیر نگاه کنید. به توجه به منطق موجود بین اعداد این شکل، مشخص کنید چه عددی باید جایگزین علامت سوال شود.
تست هوش ریاضی هشت ضلعی, تست هوش ریاضی, تست هوش ریاضی جدید تصویری, تست هوش ریاضی تصویری سخت با جواب
≅ تست هوش ریاضی ≅

پاسخ

۱۲
توضیح با ذکر مثال در شکل:
پاسخ تست هشت ضلعی, تست هوش ریاضی, تست هوش ریاضی جدید تصویری, تست هوش ریاضی تصویری سخت با جواب
≅ تست هوش ریاضی ≅
هر عدد کوچک، در عدد قبل از خودش ضرب می‌شود و حاصل، عدد بزرگ را در بخش روبه‌رویی می‌سازد.
مثلا:
۷× (۷-۱) =۴۲
۳× (۳-۱) =۶

تست هوش نهم

سه ردیف از اعداد را پیش رو داریم، آیا می‌توانید بگویید بجای علامت سؤال بنفش رنگ، چه عددی قرار خواهد گرفت؟
تست ریاضی ردیف اعداد, تست هوش ریاضی, تست هوش ریاضی جدید تصویری, تست هوش ریاضی تصویری سخت با جواب
≅ تست هوش ریاضی ≅

پاسخ
۵۳۵۳
کافی است به رفتار این سری عددی بیشتر توجه کنیم.
با ۲ شروع می‌کنیم، یکی می‌افزاییم (جمله دوم)، ضربدر ۱ می‌کنیم (جمله سوم)، ۲ تا می‌افزاییم، ضرب در ۲ می‌کنیم و…
۲, ۳, ۳, ۵, ۱۰,
۱۳, ۳۹, ۴۳, ۱۷۲, ۱۷۷,
۸۸۵, ۸۹۱, ۵۳۴۶, ۵۳۵۳, ۳۷۴۷۱

تست هوش دهم

تست هوش ریاضی شکلک‌ها ی نمادین, تست هوش ریاضی, تست هوش ریاضی جدید تصویری, تست هوش ریاضی تصویری سخت با جواب

≅ تست هوش ریاضی ≅

 

در بالا، دو عمل تفریق می‌بینید که در آن‌ها به جای ارقام، از اشکال هندسی استفاده شده است. فقط رقم صفر را نمایش داده‌ایم. با توجه به اینکه هر شکل نمایانگر یک رقم است، آیا می‌توانید معادل عددی هر شکل را مشخص کنید؟
اگر به جواب‌های متعددی هم رسیدید، آن‌ها را در بخش نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.
پاسخ
یکی از جواب‌های صحیح به شکل زیر است:
پنج ضلعی: ۶
مثلث: ۲
دایره: ۱
مربع: ۴

تست هوش یازدهم

به شکل زیر نگاه کنید. می‌خواهیم از مرکز این شکل (عدد ۷) در مسیر خط‌های متصل به هم حرکت کنیم و از ۴ عدد دیگر نیز در مسیرمان گذر کنیم. آیا می‌توانید بگویید مجموع عددی کدام مسیر ممکن، کمترین مقدار را خواهد داشت؟ توجه کنید که از یک مسیر نمی‌توانید دو بار عبور کنید.
تست هوش مسیریابی
پاسخ
پاسخ تست هوش مسیریابی, تست هوش ریاضی, تست هوش ریاضی جدید تصویری, تست هوش ریاضی تصویری سخت با جواب

تست هوش دوازدهم

به جدول زیر نگاه کنید. آیا می‌توانید مشخص کنید جای علامت سؤال چه عددی باید قرار گیرد؟
تست هوش ریاضی مکان اعداد
پاسخ
عدد ۵۵
هر عدد بیانگر موقعیت قرار گرفتنش در جدول است به این ترتیب که رقم یکان معادل ستون جدول، و رقم دهگان معادل سطر جدول می‌باشد.

تست هوش سیزدهم

 تست هوش ریاضی, تست آی کیو

این معما می تواند چند جواب داشته باشد ولی منطقی ترین جواب آن عدد ۶۸ است:

۱*۱=۱ , ۱*۱=۱ , ۱+۱=۲
۲*۲=۴ , ۴*۲=۸ , ۸+۲=۱۰
۳*۳=۹ , ۹*۳=۲۷ , ۲۷+۳=۳۰
۴*۴=۱۶ , ۱۶*۴=۶۴ , ۶۴+۴=۶۸

  • تعریف هوش تصویری + چند تست هوش تصویری جالب

۱۳ تست هوش ریاضی جدید تصویری با جواب

معما و تست هوش
2,859
2مطالب پیشنهادی

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها