لحظه زیر گرفتن پیرمرد توسط قطار

03 / 12 / 1400
10:41


لحظه شکارشدن دختربچه توسط سگهای وحشی

03 / 12 / 1400
10:11


گرفتن سارق به روش جکی چان

04 / 07 / 1400
10:37

ویدیویی از لحظه سرقت از یک شهروند چینی و شیوه دستگیری این سارق توسط مال‌باخته به سبک جکی‌ چان و اعمال قانون در محل است! منبع: خبرفوریباز هم حادثه

20 / 02 / 1393
18:12


آتش سوزی دودستگاه خودروی سواری در پارکینگ ساختمان مسکونی در خیابان دماوند، خسارت مالی بر جای گذاشت
بقیه ادامه مطلب...