آموزش ساخت سوپرسل ایدی(Supercell Id)

05 / 12 / 1396
0:0

 

------اموزش تصویری ساخت سوپرسل ایدی
 شما میتوانید با استفاده از نرم افزار های تغییر ای پی یا رفع تحریم و با ای پی فلاند یا المان میتوانید از این سرویس استفاده کنید.
ابتدا وارد بازی خود شوید و به بخش تنظیمات بازی خود بروید.
--------
همان طور که میبنید گزینه Supercell Id در این بخش قرار دارد روی ان کلیک کنید.
بعضی ها از خودت میپرسن چرا برخی افراد رنگ انها سبز و برخی ها قرمز است دلیل ان معلوم است اگر اکانت شما روی سوپرسل ایدی ثبت باشد به رنگ سبز و اگر ثبت نباشد رنگ ان قرمز است.

------

در اینجا پنجره جدیدی باز میشود که باید جهت ساختن حساب بر روی حساب جدید کلیک کنید.

------

در مرحله بعدی در بخش ثبت نام ایمیل خود را در بخش اول و دوم وارد کنید.
بهتر است از ایمیلی استفاده کنید که بر روی اکانت شما سیو نباشد یعنی جیمیلی که بر روی اکانت شما ذخیره میباشد وارد نکنید.
و اگر روی گزینه اخبار های تازه سوپرسل بزنید یعنی تیک بزنید اخبار و تبلیغات سوپرسل به اکانت شما ارسال خواهد شد.

------در این مرحله کد 6 رقمی به ایمیل شما ارسال میشود ان را وارد کرده و بر ریو گرینه ارسال کلیک کنید.

------تبریک شما توانسته اید اکانت خود را بر روی سوپرسل ایدی ذخیره نماید و بعد اتمام کار بر روی قبول کلیک کنید