5 اشتباه بزرگ که در درست کردن جوجه کباب مرتکب می شوید

28 / 08 / 1400
19:6

برای داشتن یک 🍖جوجه کباب 🍗خوشمزه و حرفه ای باید این 5 نکته مهم را بدانید تا بتوانید 🍖جوجه کباب🍗 مخصوص سرآشپز را تهیه کنید