مستندمرحوم کمالان

25 / 12 / 1400
13:8

🎻مستندمرحوم کمالان🎸

🎱در ادامه مطلب ....🎱


خارج کردن یک سوزن از مغز نوزاد چابهاری

06 / 05 / 1399
:
متخصص جراح مغز و اعصاب بیمارستان امام علی (ع) چابهار گفت: طی یک عمل موفقیت آمیز سوزنی که در مغز نوزاد هفت ماهه چابهاری بود به سلامت خارج شد.

معرفی شهرستان ایرانشهر

14 / 02 / 1393
21:34
معرفی شهر ایرانشهر
...ادامه مطلب