چگونه مصرف آبزیان باعث سلامتی انسان می شود ؟

04 / 06 / 1401
2:40

گوشت آبزیان دریایی جزء گوشت های سفید بوده و در حال حاضر حدود 20 درصد از سهم پروتئین حیوانی کل جهان از طریق ماهی و آبزیان تامین می شود.