لوگوی شماره 45

03 / 10 / 1400
21:45


دبیرستان LeRosey

27 / 12 / 1397
0:0
دبیرستان LeRosey در سوئیس به مدرسه شاهان معروف است .

چرا که ۷پادشاه از جمله محمدرضا شاه پادشاه موناکو شاه مصر و بسیارى از اعضاى خانواده هاى سلطنتی در این مدرسه درس خوانده اند.


گالری پرچم کشورها

19 / 02 / 1393
12:53
بقیه در ادامه مطلب